Aap kya hain?

Aap kya hain?

Jaan ne ke liye, niche dekhiye..

.

.

.

.

.

.

Abe dhakkan, yahan niche nahi, apne niche dekh 😛