Boss, Sona kahaan hai?

Peter: Boss, Sona kahaan hai?

Ajit: Tum chahe jahan bhi sona, lekin mujhe to Mona Darling ke saath sona hai!