Dekho, gadha moot raha hai…

Dekho, gadha moot raha hai… 😀

gadha-moot-raha