Heer ro ro kar Ranjhe se..

Heer ro ro kar Ranjhe se keh rahi hai

Wa Wa!!

Heer ro ro kar Ranjhe se keh rahi hai

Rumal de gadhe meri naak beh rahi hai