Ise revolving chair pe bitha do

Peter: Boss, ye admi kuch bol bata nahi raha hai

Ajit: Peter, ise revolving chair pe bitha do, pata to chale chakkar kya hai…