khushi me padho to gam, aur gam me padho to khushi

Akbar to Birbal: Kuch aisa likho jise khushi me padho to gam ho… aur gam me padho to khushi ho.

Birbal ne likha:

.

.

.

.

Ye Waqt Guzar Jayega