Love inspires envy

Love inspires envy

Envy endangers spite

Spite spawns fallacies

.

.

.

.

.

.

Niche to aise dekh rahe ho jaise upar ka sab samanjh agaya ho 😀