Rahul Gandhi after Rohit Sharma hits 264

Rohit Sharma ke 264 runs banane ke baad Rahul Gandhi ne kaha:

Achchha hua 272 nahi bane… warna ye bhi PM ban jata 😀