Rajinikanth uses Shivji’s Trishul

Shivji Bhagwan: Mera Trishul kahan hai?

Parvati: Rajinikanth legaya

Shivji: Kyon?

Parvati: Maggi khane ke liye 😀