Ye dekho ghar…

Ye dekho GHAR

Aur ye dekho SANSAR

Nazar aya?

Nahi??

Tab to aapko pyar hogaya hai…

Kyon ki

Ghar baar nazar nahi aata, sansar nazar nahi aata, jab pyar hojata hai…